Regulamin

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Minty, znajdującego się na stronie internetowej, pod adresem https://minty.sklep.pl przez Konsumenta. Zaznaczyć trzeba, że niniejszy Regulamin sprzedaży, nie wyłącza, ani nie ogranicza praw Konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione, ani uchylone w drodze umowy.

§2

DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

  • Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,

  • Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto,

  • Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

  • Regulamin – niniejszy regulamin,

  • Sklep – sklep internetowy Minty prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://minty.sklep.pl

 • Sprzedawca –  Grzegorz Kaleta, Kasina Wielka 584, 34-741 Kasina Wielka, NIP 7372216088

§3

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ 

 1. Adres e-mail:  kontakt@minty.sklep.pl

 2. Telefon: +48 570 430 223

 3. Adres siedziby Sprzedawcy: Kasina Wielka 584, 34-741 Kasina Wielka

 4. Adres do zwrotu lub wymiany towaru (w przypadku odstąpienia od umowy):
  ul. Popiełuszki 17E/50, 34-730 Mszana Dolna

§4

WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
   

 • dostęp do Internetu,

 • standardowy system operacyjny,

 • standardowa przeglądarka internetowa

 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail. 

§5

ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient lub jako gość.

 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „DO KOSZYKA”,

 • z widoku koszyka wybrać formę wysyłki oraz formę płatności.

 • następnie kliknąć w przycisk „ZAMAWIAM”,

 • zalogować się do swojego konta w Sklepie, zarejestrować konto lub wybrać opcję „Zakupy bez rejestracji” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,

 • podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury,

 • wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,

 • zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

 • potwierdzić zamówienie.

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.

 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

 4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 6. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§6

PŁATNOŚCI 

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 • za pomocą karty płatniczej (obsługiwane karty płatnicze to: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic )

 • za pośrednictwem platformy płatniczej (Shoper płatności)

 • BLIK

 • Google Pay

 • za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poniższe dane:

  Grzegorz Kaleta 

  mBank nr rachunku : 87 1140 2004 0000 3702 8370 0174

 

 1. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Shoper płatności, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia. Po tym terminie Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia. 

 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.   

§7

REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. W przypadku wad obecnych na produkcie już od momentu otrzymania zamówienia przez Kupującego, Kupujący ma 3 dni kalendarzowe na zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy. 

 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Do tego terminu należy doliczyć czas potrzebny przewoźnikowi na dostarczenie zamówienia. 

 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 4. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

 5. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru przez Kupującego lub ze względu na błędnie podane przez Kupującego dane, towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, który skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefoniczną, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt dostawy.

 6. W przypadku nieodebrania zamówienia Kupujący może zgłosić prośbę o ponowną realizację. W takiej sytuacji zobowiązany jest do poniesienia kosztów ponownej wysyłki zgodnie z cennikiem widocznym na sklepie Minty.

 7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej

 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej

 • Do paczkomatów InPost

 1. W przypadku, gdyby Kupujący zamówił i opłacił produkt niedostępny w magazynie Sprzedawcy, zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. Sprzedawca w takiej sytuacji zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia lub jego części.

 2. Kupujący ma prawo do zwrotu pieniędzy za niedostępny towar lub zwrotu za całe zamówienie - jeżeli jego wolą jest odstąpienie od całości zamówienia.

 3. W porozumieniu ze Sprzedawcą Kupujący może poczekać na ponowną dostępność produktu na magazynie Sprzedawcy.

 4. W przypadku, gdy produkt jest niedostępny i jest to jedyny produkt w zamówieniu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do anulowania zamówienia.

 5. W przypadku, gdy Kupujący chce uzyskać zamówienie na fakturę - niezbędne jest zgłoszenie tego faktu jeszcze w trakcie składania zamówienia (poprzez podanie numeru NIP), przed wystawieniem dokumentu sprzedażowego.

 6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r., po wystawieniu dokumentu sprzedażowego nie ma możliwości przekształcenia paragonu w fakturę, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie sprzedaży nie zawiera numeru, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (NIP). 

§8

AKCJE PROMOCYJNE 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, które znajdują się w ofercie, przeprowadzania akcji promocyjnej oraz wprowadzania wszelkich zmian bez wcześniejszego informowania użytkowników.

 2. W sklepie obowiązuje stała promocja: Darmowa dostawa przy zakupach za min. 299 zł. Darmowa dostawa dotyczy wyłącznie zamówień realizowanych na terenie Polski.

 3. Otrzymywane kody rabatowe nie łączą się ze sobą chyba, że regulamin danej akcji promocyjnej stanowi inaczej. 

 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, przy zawarciu której Klient skorzystał z kodu zniżkowego, użyty kod zniżkowy nie podlega zwrotowi. 

§9

ODSTĄPIENIA OD UMOWY KONSUMENTA 

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru;

 • w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

 1.  Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 2. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie https://minty.sklep.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7 jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał od Kupującego towar w ramach prawa odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia - koszty wysyłki nie zostaną zwrócone.

 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

 8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Popiełuszki 17E/50, 34-730 Mszana Dolna niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty wysyłki w ramach zwrotu lub wymiany towaru.

 10. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia uszkodzonego produktu lub takiego, który posiada widoczne ślady użytkowania. W takiej sytuacji towar zostanie odesłany do Kupującego.

 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej. 

§11

REKLAMACJE 

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

 • żądać usunięcia wady,

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny. 

 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu.

 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku na adres ul. Popiełuszki 17E/50, 34-730 Mszana Dolna

 3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni roboczych.

 6. Reklamacja wynikająca z użytkowania produktu (np. uszkodzenie mechaniczne, naturalne zużycie) lub wynikająca ze złej pielęgnacji będzie odrzucana. 

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 7. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§12

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§13

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://minty.sklep.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 3. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

 • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

 2. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;

 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • przeniesienia danych do innego administratora


a także prawo: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 3 Regulaminu.

 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

§14

ZASTRZEŻENIA 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 

 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim. 

 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  

§15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.   

Regulamin konta

w sklepie Minty  

§1
DEFINICJE 

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy Minty pod adresem https://minty.sklep.pl
Sprzedawca - Grzegorz Kaleta, Kasina Wielka 584. , 34-741 Kasina Wielka, NIP 7372216088


§2
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 

 • Adres e-mail: kontakt@minty.sklep.pl

 • Telefon: +48 570 430 223

 • Adres siedziby Sprzedawcy: Kasina Wielka 584, 34-741 Kasina Wielka

§3
WYMOGI TECHNICZNE
 

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
   

 • dostęp do Internetu,

 • standardowy system operacyjny,

 • standardowa przeglądarka internetowa

 

§4
KONTO 
 

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@minty.sklep.pl

 7. czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§5
REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@minty.sklep.pl

 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

§6 
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.

 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:

  • Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego

  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;

  • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:

  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 §7
ZASTRZEŻENIA 

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

 • konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

 • poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

 • zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu.

 

 1. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

 2. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@minty.sklep.pl czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

 3. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Regulamin newslettera

 

 §1
Definicje

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Minty prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://minty.sklep.pl
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
Usługodawca - Grzegorz Kaleta, Kasina Wielka 584, 34-741 Kasina Wielka, NIP 7372216088

 

 §2
NEWSLETTER

 

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.

 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

 7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@minty.sklep.pl

 8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

 §3
REKLAMACJE

 

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@minty.sklep.pl Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 2. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:

  • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

  • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

  • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

  • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

 §4
DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.

 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:

 • usługobiorca wypisze się z Newslettera;

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;

 • zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 1. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

 2. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 §5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@minty.sklep.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

 7. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Usługobiorcą  sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl